Regulamin
wędkowania w zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko" – Gmina Grębów .

 1. 1. W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej oraz ochrony przed kłusownictwem, Gmina Grębów użyczyła Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zbiornik wodny Nr 5 „Jeziórko” położony na terenie Gminy Grębów woj. Podkarpackie.
 2. 2. Młodzież do lat 16 może wędkować tylko pod opieką osoby dorosłej posiadającej kartę wędkarską, tylko na jedną wędkę, metodą dozwoloną w niniejszym regulaminie.
 3. 3. Łowienie z lodu jest zabronione.
 4. 4. Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko”, dopuszcza się wędkowanie metodą spławikową i gruntową. Zabronione jest łowienie na żywą lub martwą rybę lub jej części.  
 5. 5. Obowiązuje zakaz stosowania plecionek jako linki głównej oraz metody spinningowej i muchowej.
 6. 6. Podczas połowu obowiązuje bezwzględny nakaz używania haków bezzadziorowych.
 7. 7. Na zbiorniku obowiązuje zasada złów i wypuść, zabrania się przetrzymywania ryb, zasada ta nie dotyczy zawodów wędkarskich.
 8. 8. Nęcenie łowiska dozwolone jest tylko podczas wędkowania –obowiązuje limit zanęty do jednorazowego łowienia w ilości max.5 kg
 9. 9. Wędkarz zobowiązany jest posiadać matę zabezpieczającą ryby przed uszkodzeniami oraz podbierak o rozpiętości ramion minimum 50 cm.

10. Na łowisku zabrania się :

a - naruszania i uszkadzania linii brzegowej zbiornika,

b - palenia ognisk,

c - kąpieli,

d - płukania naczyń lub wrzucania do wody odpadów,

e - nęcenia łowiska w czasie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania,

f - zakaz używania sprzętu pływającego.

 1. 11. Wejście lub wjazd na łowisko dozwolone jest tylko w czasie wędkowania, obowiązuje zakaz wnoszenia i rozkładania sprzętu służącego do połowu na stanowisku oraz w strefie przyległej do łowiska .Obowiązuje zakaz biwakowania na łowisku lub w strefie przylegającej do łowiska.
 2. 12. Wędkarz łowiący na zbiorniku jest zobowiązany do utrzymania czystości na stanowisku oraz stosowania się do zaleceń opiekuna łowiska zatwierdzonych przez uprawnionego do rybactwa ( Zarząd Okręgu).
 3. 13. Za nieszczęśliwe wypadki losowe zaistniałe na terenie łowiska Okręg PZW Tarnobrzeg i Gmina Grębów nie ponosi odpowiedzialności.
 4. 14. Pojazdy mechaniczne należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. 15. Wyżej wymienione zapisy dotyczą wędkowania indywidualnego !!!
 6. 16. Na zbiorniku wodnym Nr 5 „Jeziórko” Kluby, Koła i osoby niezrzeszone mogą za pisemną zgodą Zarządu Okręgu, organizować i przeprowadzać zawody wędkarskie. W imieniu Zarządu Okręgu decyzje w powyższej sprawie podejmuje Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży.
 7. 17. Dopuszcza się organizację zawodów wędkarskich trwających nie dłużej niż 3 doby łącznie.
 8. 18. Podczas zawodów obowiązuje dodatkowy Regulamin przedstawiony przez organizatora i zaakceptowany przez V-ce Prezesa ZO ds. Sportu na 14 dni przed datą ich rozpoczęcia.
 9. 19. Podczas rozgrywania zawodów wyłącza się z wędkowania część lub całość zbiornika o czym Okręg PZW w Tarnobrzegu, co najmniej 7 dni przed datą rozgrywania zawodów, zamieści informację na stronie internetowej.