Zasady rejestracji połowu ryb

Podstawą wprowadzenia rejestracji połowów ryb jest:

  • Uchwała XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2005 r.

Rozporządzenie MRiRW z dnia. 19.02.2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej.

 

Rejestracja ma na celu, umożliwienie Okręgowi prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

 

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów (rejestracji) stanowi naruszenie zasad obowiązujących w PZW i podlega osądowi właściwych Sądów Koleżeńskich.

 

Zasady rejestracji:

 

1. Rejestr obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach użytkowanych przez Okręg Tarnobrzeg i jest integralną częścią ZEZWOLENIA.

 

2. Rejestracją obejmuje się wszystkie gatunki ryb występujące w wodach użytkowanych przez Okręg.

 

3. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem łowienia, należy wpisać do rejestru: datę, godzinę rozpoczęcia łowienia.

 

4. Złowione i przeznaczone do zabrania ryby, limitowane w sztukach, należy wpisać zgodnie z INSTRUKCJĄ oznaczania gatunków ryb w odpowiednie rubryki, bezpośrednio po ich złowieniu. Pozostałe po zakończeniu łowienia (zgodnie z limitem wagowym), dot. również krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

 

5. W przypadku wyczerpania rubryk rejestru, należy druk zwrócić wystawcy i pobrać nowy.

 

6. Wypełniony druk rejestru należy obowiązkowo zwrócić wystawcy najpóźniej w dniu wnoszenia składek na rok następny.

 

7. Osoba wydająca i odbierająca rejestr (Zezwolenie) ma obowiązek dokonania wpisu na pierwszej stronie oraz potwierdzić jego zwrot.

 

8. Ustala się składkę uzupełniającą na badania naukowe w wysokości 10 złotych tytułem braku zwrotu Rejestru Połowu Ryb. Składka ta w całości podlega zwrotowi do kasy Z.O.

 

9. Nieczytelny wpis w rejestrze traktowany jest jako jego brak.

 

10. W przypadku nieprzestrzegania przez osobę wędkującą zasad rejestracji połowu ryb, skutkuje to sankcjami karnymi wynikającymi z art. 27a pkt 1 ust. b ustawy o rybactwie śródlądowym w brzmieniu „Kto nie posiada zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia, podlega karze grzywny lub nagany”.

 

Gatunki ryb oznaczamy wg klucza zgodnie z wykazem:

A – Amur, B- Boleń, BR – Brzana, C – Certa, G - Głowacica, JA - Jazgarz,  J - Jaź, JE – Jelec, KP – Karaś pospolity, KS – Karaś Srebrzysty, KARP – Karp. KI- Kiełb, KL- Kleń, KR – Krąp, LE - Leszcz, LIN – Lin, LI – Lipień, Ł- Łosoś, M – Miętus, O – Okoń, P – Płoć, PP – Pstrąg potokowy, PT – Pstrąg tęczowy, PZ – Pstrąg źródlany, R – Rozpiór, S – Sandacz, SP – Sapa, SI – Sieja, SE – Sielawa, SU – Sum, Ś - świnka SZ – Szczupak, T- Tołpyga, TR – Troć, U – Ukleja, W – Węgorz, WZ – Wzdręga.