Informujemy, że Konkurs ofert  1/2018 został unieważniony bez podania przyczyny.