W dniach 26-27 kwietnia 2019 r. Fundacja Fundusz Lokalny SMK z siedzibą
w Zbydniowie (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie), operator Partnerstwa „Napędzani Wisłą”  już po raz piąty przeprowadziła akcję sprzątania rzeki Wisły i Sanu. W tym roku działaniami został objęty odcinek rzeki Wisły i Sanu od gminy Osiek (woj. świętokrzyskie, powiat staszowski), do ujścia Sanu do Wisły i dalej Sanem aż po Ulanów. We współpracę włączyło się wiele nowych instytucji, organizacji i osób. W tym roku aktywnością
w działaniach na rzecz poprawy czystości rzek wykazały się jednostki samorządu terytorialnego, Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgu Tarnobrzeg, Polskiego Związku Wędkarskiego – Okręgu Tarnobrzeg, Ochotniczych Straży Pożarnych, wodniaków, etc.

Zebrano łącznie około 700 worków śmieci i odpadów. W działania aktywnie włączyło się ponad 200 osób – wolontariuszy. Wisłę i San sprzątano z 25-ciu jednostek pływających. Sama akcja była realizowana już po raz piąty z rzędu. O tym, że inicjatywa ta ewaluuje świadczy fakt, że działaniami objęto dodatkowy – około 30 km odcinek rzeki San.

Działania ukierunkowane na poprawę czystości w/w rzek nie są obce również i przedstawicielom administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego. Udział w sprzątaniu Wisły wzięła W-ce Minister Sportu  Anna Krupka oraz Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowany był nad Wisłą przez W-ce Marszałka Marka Jońcę. Dodatkowo w akcję osobiście zaangażował się Prezydent Miasta Tarnobrzega – Dariusz Bożek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesław Ordon i Miasta i Gminy Baranów Sandmierskiego – Marka Mazura. Nie zabrakło również Wójtów z Gmin Zaleszany- Pawła Gardego, Gorzyce – Leszka Surdego oraz Radomyśla nad Sanem – Jana Pyrkosza.

Organizatorzy dziękują za wsparcie i pomoc w organizacji w/w przedsięwzięcia ekologicznego wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły w nim udział, zaś w szczególności: Damianowi Zakrzewskiemu z Lokalnej Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz Lasowiacka Tradycja S.p z.o.o., Stanisławowi Pliszce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu, Dariuszowi Rakoczy – Komendantowi Powiatowemu Społecznej Straży Rybackiej w Nisku,  Łukaszowi Pałce i Kołu PZW nr 18 w Zarzeczu, Kołu PZW nr 4 w Nisku, Kołu PZW w nr 20 Ulanowie,  Romanowi Pokorze i Bractwu Flisackiemu z Ulanowa oraz Ochotniczej Staży Pożarnej w Ulanowie, Janowi Pacowi i Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie, Pawłowi Kazeckiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem, Gminie Rudnik nad Sanem, Gminie Ulanów, Miastu i Gminie Nisko, Miastu Stalowa Wola, Mariuszowi Janeczce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli,  Janowi Pyrkoszowi oraz Gminie Radomyśl nad Sanem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Okrągłej, Pawłowi Gardemu i Gminie Zaleszany oraz Pawłowi Sarnowskiemu i jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaleszanach, Leszkowi Surdemu i Gminie Gorzyce oraz jednostkom OSP ze Wrzaw, Sokolnik i Orlisk, Marcinowi Marcowi – Burmistrzowi Miasta Sandomierz, Dariuszowi Bożkowi  Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg, Grzegorzowi Switalskiemu oraz załodze łodzi „Dubas”, Robertowi Korga i Okręgom Polskiego Związku Wędkarskiego i Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu oraz Edwardowi Korga i  Kołu PZW nr 19 w Zaleszanach, Danielowi Chmielewskiemu i Kołu PZW nr 33 w Sandomierzu oraz Edmundowi Maj i Kołu PZW nr 1 w Sandomierzu, Janowi Polańskiemu i Kołu PZW nr 36 w Sandomierzu, Gościńcowi Koćmierzów, Grzegorzowi Koronie, Markowi Bażantowi, Alicji Stępień, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarządowi Zlewni w Sandomierzu, Markowi Mazurowi i Gminie Baranów Sandomierski oraz jednostkom OSP w Siedleszczanach i Dymitrowie Małym, Zbigniewowi Kokosie i Kołu PZW nr 52 w Osieku. Dziękujemy ekipom sprzątającym z w/w instytucjami, jednostkami i organizacjami.

„Wisła oraz San są to wciąż niedocenione zasoby naturalne w naszym regionie. To korytarze wodne i ekologiczne dla wielu zwierząt i ptaków. Obcowanie z naturą i odpoczynek na wodzie i nad wodą to wyjątkowa okazja do regeneracji sił w codziennym życiu. By tak się stało środowisko wodne i brzegi muszą być czyste. Śmieci i odpady burzą oddziaływanie estetyczne środowiska naturalnego na człowieka. Dostrzegamy tą zależność, gdyż jako pasjonaci przyrody i odpoczynku nad tymi rzekami spędzamy tu wiele czasu wolnego. Łowimy ryby, spływamy naszymi drewnianymi łodziami „pychówkami”, delektujemy się obcowaniem z naturą na łachach rzecznych. Chcemy zarazić tą pozytywną formą wykorzystania naturalnych zasobów środowiska innych bowiem nie zawsze trzeba pokonywać setki kilometrów by odpocząć – Wisła oraz San stanowią o wiele ciekawszą alternatywę do spędzania czasu wolnego i poszukiwania ciszy oraz spokoju. Wiele osób tego nie wie i nie docenia co ma za przysłowiowym płotem. Jako koordynator akcji cieszę się, że coraz więcej osób angażuje się w nasze „rzeczne” działania. Powstają nowe łodzie „pychówki” oparte na polskich tradycjach szkutnictwa rzecznego, coraz więcej osób jest zaangażowanych w spływy Wisłą i Sanem. Również odnotowujemy sukcesywny wzrost zainteresowania akcją sprzątania rzek. To świadczy o podnoszeniu świadomości społecznej mieszkańców i grup w kontekście czystości środowiska i dbałości o jego stan. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie i uczestnictwo w naszej V edycji wielkich porządków na Wiśle i Sanie” – Robert Bąk (koordynator akcji).    

 

 

 • DSC00304
 • DSC00308
 • DSC00310
 • DSC00609
 • DSC00624
 • DSC00630
 • DSC00635
 • DSC00656
 • Sprztanie---Osiek
 • received_1010982699112298
 • received_1019791518204438
 • received_1229207887238416
 • received_272451993637293
 • received_288915642042154
 • received_2906273812779102
 • received_313289876015618
 • received_316920235649198
 • received_317437485615731
 • received_358202888136431
 • received_402630483905901
 • received_429669394459564
 • received_441073873310051
 • received_453473591861798
 • received_480929629113445
 • received_573710476456552
 • received_651808511937117
 • received_691693511263431
 • received_710869252661785
 • received_749237165470174
 • received_812718785771715