Rezerwacje Stawu Nr 5 w Jeziórku:

Dnia 2 czerwca br. Staw Nr 5 w Jeziórku będzie wyłączony z wędkowania