WYSOKOŚĆ

składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód łowiska „Piątka” Jeziórko.

 

  1. Składki dotyczące wędkowania indywidualnego.

 

Wyszczególnienie

Od świtu do 1300

Od 1300 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu         (cały dzień)

Wędkowanie podlodowe         (cały dzień)

 

1.  Członek PZW

    

2.  Niezrzeszony

 

15,00 zł

 

30,00 zł

 

15,00 zł

 

30,00 zł

 

25,00 zł

 

50,00 zł

 

15,00 zł

 

30,00 zł

 

 

Uwaga.  Dla właściwej interpretacji określa się, że czas od świtu do zmierzchu w ciągu dnia jest to czas godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca według wskazań kalendarza na dany dzień.

 

  1. Składki dotyczące wędkowania zorganizowanego (zawody).

 

Wyszczególnieniem

 

1.   Członek Okręgu PZW Tarnobrzeg

2.   Członek z poza Okręgu PZW Tarnobrzeg

 

3.   Niezrzeszony

20,00 zł

30,00 zł

 

50,00 zł

  

 

Uwaga: W wędkowaniu zorganizowanym doba określona jest w zezwoleniu na dane zawody.

Termin ostateczny wniesienia składki określonej w powyższej tabeli ustala się na min. 7 dni przed zawodami. Decyduje data wpływu na rachunek Zarządu Okręgu.

 

 

  1. UWAGA: Zarząd Okręgu PZW Tarnobrzeg w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Gminą Grębów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

 

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2024 r.