Zarząd Okręgu - wybrany na XI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w dniu 11 czerwca 2017 r.

L.p. Nazwisko i Imię Pełniona Funkcja
1 Ciepliński Zbigniew Prezes
2 Strojewski Ireneusz Wiceprezes ds. Ochrony Wód
3 Tomaszewski Dariusz Wiceprezes ds. Zagospodarowania Wód
4 Pater Mariusz Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
5 Polański Jan Sekretarz
6 Kaczmarski Andrzej Skarbnik
7 Czerwiński Marceli Członek Prezydium
8 Korga Robert Członek Prezydium
9

Maj Edmund

Członek Prezydium
10 Sieczkoś Witold Członek Prezydium
11 Dąbrowski Józef Członek Zarządu
12

Gawroński Grzegorz

Członek Zarządu
13 Jabłoński Jarosław Członek Zarządu
14 Jakóbczak Wojciech Członek Zarządu
15 Kokosa Zbigniew Członek Zarządu
16 Mamuszka Adam Członek Zarządu
17 Ordon Lesław Członek Zarządu
18 Pręga Stanisław Członek Zarządu
19 Radomski Jerzy Członek Zarządu
20 Słomka Grzegorz Członek Zarządu
21 Sitek Roman Członek Zarządu

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

L.p. Nazwisko i Imię Pełniona Funkcja
1 Mrówka Edward Przewodniczący
2 Prychocen Jan Zastępca przewodniczącego
3 Kacperkiewicz Tomasz Członek
4 Zöllner Józef Członek
5 Mianowany Henryk Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński

L.p. Nazwisko i Imię Pełniona Funkcja
1 Pikus Stanisław Przewodniczący
2 Górecki Jerzy Zastępca przewodniczącgo
3 Marzec Michał Sekretarz
4 Wojna Zbigniew Członek
5 Bielecki Ryszard Członek
6 Wrzesień Grzegorz Członek
7 Mazur Andrzej Członek