Regulamin przyznawania tytułu: „Wędkarz Roku”

obowiązujący od 11.01.2021 r. w następujących dyscyplinach wędkarskich:

 

- podlodowej

- spławikowej

- spinningowej

- feederowej

 

1. Do udziału w zawodach ma prawo każdy członek PZW posiadający aktualne składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniające do wędkowania w wodach Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

2. Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii OPEN.

 

3. W kategorii OPEN organizator zobowiązany jest wówczas do zrobienia dwóch klasyfikacji (odrębna klasyfikacja tylko dla członków naszego Okręgu i klasyfikacja zbiorcza).

 

4. Tytuł „Wędkarz Roku” jest przyznawany wyłącznie członkowi Koła lub Klubu będącego jednostką organizacyjną Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

 

5. Zawody rozgrywane będą wg. Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz RAPR.

 

6. Zasady klasyfikacji dla uzyskania tytułu „Wędkarz Roku”:

 

a. Klasyfikacja końcowa jest obliczana w cyklu rocznym tylko dla zawodów ujętych w terminarzu imprez zaliczanych do klasyfikacji „Wędkarz Roku”.

 

b. Obejmuje sumę punktów oraz wagę, złowionych przez zawodnika ryb w sektorach zawodów. Do ustalenia klasyfikacji brane będą dwie imprezy ( zawody) z cyklu.

 

c. Zawody rozgrywane będą w jednej turze zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

 

d. W zawodach obowiązuje podział na sektory z tym, że największa liczba zawodnikó w sektorze nie może przekraczać 15 startujących zawodników, o ile Organizator nie zdecyduje inaczej powiadamiając uczestników o tym fakcie w oddzielnym komunikacie.

 

e. Przy tej samej liczbie punktów uzyskanych przez zawodników w sektorach o kolejności zajętych miejsc w zawodach decyduje większa waga złowionych ryb.

 

f. Zawodnik nie startujący w zawodach otrzymuje ilość punktów równą ilości zawodników w najliczniejszym obsadzonym sektorze plus 1.

 

7. Ustala się, że składka członkowska stanowiąca udział w kosztach organizacji zawodów nie może być wyższa niż 50,00 zł.

 

8. Minimalna ilośc zgłoszonych zawodników, aby zawody z cyklu „Wędkarz Roku” mogły się odbyć to 15 osób, poniżej tej ilości zawody się odwołuje.

 

9. Klasyfikację prowadzić będzie osoba upoważniona przez OKS. Klasyfikacja przedstawiana będzie na bieżąco na stronie internetowej Okręgu dla każdej dyscypliny z osobna.

 

10. Uhonorowanie zawodników, zwycięzców klasyfikacji „Wędkarz Roku” zajmujących w klasyfikacji miejsca od I do VI odbędzie się na Mistrzostwach Okręgu w poszczególnych dyscyplinach.

 

11. Zdobywcy tytułu Wędkarz Roku w w/w dyscyplinach zajmujący miejsca I – III otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne w następujących wysokościach:

 

I miejsce - 500,00 zł.

 

II miejsce - 300,00 zł.

 

III miejsce - 150,00 zł.

 

 

Zawodnicy zajmujący miejsca IV – VI otrzymują puchary lub statuetki oraz dyplomy.

 

 

 

Pełna szczegółowa klasyfikacja do wglądu w Biurze Zarządu Okręgu.