Zaproszenie do składania ofert nr 3/2018

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 (w związku ze zmianą zakresu robót do wykonania) zaprasza przedstawicieli firm do składania ofert na wykonanie robót na działce przy Zalewie Szymanowice.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiaty rekreacyjno – gospodarczej  (wiata o pow. zabudowy 168,75 m2 , pow. użytkowej 163,88 m2 i kubaturze 540 m3) bez boazerii.
 3. Utwardzenie terenu i wykonanie utwardzonego parkingu.
 4. Podłączenie i doprowadzenie mediów (położenie instalacji elektrycznej do planowanych punktów poboru i instalacji oświetleniowej terenu).
 5. Wszystkie prace odbywać się będą na terenie planowanej stanicy wędkarskiej,  na działce o nr ewid. 43/3 obręb ewidencyjny 0029 Szymanowice Dolne, jednostka ewidencyjna 260903_2 Klimontów.
 6. Szczegółowy projekt budowlany dotyczący zakresu wykonania prac do wglądu w siedzibie Okręgu w Tarnobrzegu.
 7. Termin wykonania zamówienia 31 lipca 2018 roku.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował jej ceną, przy czym przez cenę oferty należy rozumieć cenę brutto.

Oferty cenowe prosimy składać z doliczonym podatkiem VAT.

 1. Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KRYTERIÓW:

 1. Terminowość wykonania zlecenia.
 2. Dobór materiałów wysokiej jakości bez wad.
 3. Udzielenie gwarancji na wykonane prace.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty obejmujące całość zamówienia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wykonanie robót na działce przy Zalewie Szymanowice” z podaniem NIP, REGON, nazwy, adresu, telefonu wykonawcy na adres: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Okręgu.

Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres realizacji będzie regulowała umowa podpisana z wykonawcą

Wszelkich informacji udziela Dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu Pan Sławomir Figacz pod numerem telefonu + 48 15 822 46 47 w. 22 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

                                                                                                                                                                                 Dyrektor Biura Z.O.

                                                                                                                                                                                PZW w Tarnobrzegu