Ogłaszamy, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje konkursy plastyczne i fotograficzny:

I. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia z terenu działania Okręgu PZW w Tarnobrzegu bez względu na przynależność do PZW. Osoby niezrzeszone mogą brać udział w konkursie.

Prace konkursowe muszą być związane z jednym z tematów:

a) uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą,

b) szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych:
a) 3 – 6 lat
b) 7 – 10 lat
c) 11 – 13 lat
d) 13 – 17 lat

II. Konkurs plastyczny tylko dla członków PZW Okręgu Tarnobrzeg w wieku od 17 lat, górna granica wieku uczestników konkursu jest nie oznaczona.

Konkurs obejmuje trzy tematy związane z przypadającym Jubileuszem 70 – lecia Polskiego Związku Wędkarskiego 1950 – 2020:

  1. wędkarstwo dawniej i dziś
  2. moja pierwsza ryba
  3. niesamowite miejsca wędkarskie

70 – lat Polskiego Związku Wędkarskiego należy przedstawić w odniesieniu do terenu działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.

 

 

  • III. Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia z terenu działania Okręgu PZW Tarnobrzeg , członkowie PZW jak i osoby nie zrzeszone.

Tematem konkursu są: „Moje najpiękniejsze miejsca, cuda fauny i flory związane z wędkarstwem na terenie działania naszego Okręgu”.

 

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH.