REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Cztery pory roku"

 

1. Organizatorem konkursu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.
2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, edukacja w zakresie ekologii oraz jej ochrony dla przyszłych pokoleń.
3. Tematem konkursu są krajobrazy związane z wędkarstwem na terenie działania Okręgu PZW Tarnobrzeg.
„Cztery pory roku" konkurs na wykonanie tryptyku - czterech zdjęć z jednego ujęcia w różnych porach roku.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 0 do 99 lat z terenu działania Okręgu PZW Tarnobrzeg , członkowie PZW jak i osoby nie zrzeszone.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2022r.
Prace należy kierować na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


6. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie (wielkość max 3 MB , format : PNG , JPEG , BMP ).
7. Fotografie muszą być opisane i zawierać: tytuł, miejsce, datę wykonania , imię i nazwisko autora, datę urodzenia , adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
8. Nagrody mają charakter rzeczowy, nagrody niespodzianki.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz zawierać treści obraźliwych, ośmieszających, naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności.
11. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury. Wyniki konkursu wraz z imionami i nazwiskami laureatów konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu.
Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po 30.06.2022r. i będzie uzależniony od ilości prac konkursowych .
12. Prace przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora.
12. Zgłaszając pracę konkursową uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie i przenosi je na Organizatora konkursu.
13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Jury konkursu.

Organizator