POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
ZARZĄD OKRĘGU W TARNOBRZEGU

ZAWIADOMIENIE

INFORMUJE SIĘ CZŁONKÓW KOŁA NR 6 W JANOWIE LUBELSKIM,
ŻE W DNIU 14.11.2021 ROKU

O GODZINIE 10:00 W PIERWSZYM TERMINIE (przy obecności co najmniej połowy liczby Członków Koła uprawnionych do głosowania) i O GODZINIE 10:15 (w tym samym dniu), W DRUGIM TERMINIE, NIEZALEŻNIE OD LICZBY OBECNYCH CZŁONKÓW KOŁA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA, ODBĘDZIE SIĘ:

w Janowskim Ośrodku Kultury – sala na II piętrze, ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski

WALNE ZGROMADZENIE
Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. UCHWALENIE PORZĄDKU I REGULAMINU OBRAD.
2. PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO.
3. DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI.
4. PODJĘCIE NA WNIOSEK KOMISJI REWIZYJNEJ UCHWAŁY O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM USTĘPUJĄCEMU ZARZĄDOWI.
5. WYBÓR PREZESA ZARZĄDU KOŁA, CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA, KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO.
6. WYBÓR DELEGATÓW I ICH ZASTĘPCÓW NA XI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW.
7. UCHWALENIE PLANU DZIAŁANIA NA NOWĄ KADENCJĘ.
8. WOLNE WNIOSKI.
9. ZAKOŃCZENIE OBRAD.


PROSIMY O LICZNE UCZESTNICTWO w WALNYM ZGROMADZENIU.

 

TARNOBRZEG, DNIA 18.10.2021 r.