Załącznik do Uchwały nr 236 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 13.11.2023 r.:

 

 

Tabela składek członkowskich ogólnozwiązkowych i okręgowych na 2024 r. - PDF

 

Tabela składek członkowskich ogólnozwiązkowych i okręgowych na 2024 r. - str. 1 - JPG

 

Tabela składek członkowskich ogólnozwiązkowych i okręgowych na 2024 r. - str. 2 - JPG

 

Tabela składek członkowskich ogólnozwiązkowych i okręgowych na 2024 r. - str. 3 - JPG

 

 

Wyjaśnienie dot. niepełnosprawności.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 66/IX/2023 w sprawie: ustanowienia składki

członkowskiej na 2024 r. i Uchwałą  nr 236 Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu z dn. 13.11.2023 r.

ulga z tytułu niepełnosprawności przysługuje członkom legitymującym się

uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

                Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu ryb metodą trollingową.