Informujemy, że w roku 2023 zostały zniesione obręby ochronne ustanowione na rz. Wisła i San:

 

1. Obręb ochronny na rzece Wisła w Sandomierzu w obwodzie rybackim rzeki Wisła Nr 6 został zniesiony uchwałą nr 6759/22 Zarządu Województwa świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2023 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,

 

2. Obręb ochronny na San w Stalowej Woli w obwodzie rybackim rzeki San Nr 10 został zniesiony uchwałą nr 502/10521/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 czerwca 2023 roku głoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.