ERRATA DO WYDANYCH REGULAMINÓW W FORMIE PAPIEROWEJ NA 2024 ROK.

 

1. W Zezwoleniu (nr 1 - 1130) na amatorski połów ryb wędką dopisuje się:

 

a) w pkt. VI ppkt. 6.1: „Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 5 szt. w ciągu doby.”

 

b) w Wykazie wód w pkt. II w tabeli zbiorników okręgowych ogólnodostępnych: „Lp. 13 Staw Techniczny w Stalowej Woli o pow. 1 ha” i „Lp. 14 Zbiornik wodny „Basen” w Lipie o pow. 0,62 ha”.

 W Zezwoleniach powyżej nr 1130 ERRATA jest umieszczona na ostatniej stronie.

 

2. W Zezwoleniu na łowisko "Piątka" Jeziórko zmienia się treść tabel składek:

 

  1. Składki dotyczące wędkowania indywidualnego.

 

Wyszczególnienie

Od świtu do 1300

Od 1300 do zmierzchu

Od świtu do zmierzchu         (cały dzień)

Wędkowanie podlodowe         (cały dzień)

 1.  Członek PZW

    

2.  Niezrzeszony

 15,00 zł

 

30,00 zł

 15,00 zł

 

30,00 zł

 25,00 zł

 

50,00 zł

 

15,00 zł

 

30,00 zł

 

 

 

  1. Składki dotyczące wędkowania zorganizowanego (zawody).

 

Wyszczególnienie

 Składka

1.   Członek Okręgu PZW Tarnobrzeg

2.   Członek z poza Okręgu PZW Tarnobrzeg

3.   Niezrzeszony

20,00 zł

30,00 zł

50,00 zł