Komunikat

Zawodów spinningowych teamów z łodzi „O Puchar Wiceprezesa ds. sportu i młodzieży”
w dniu 4 października 2020 r. na Jeziorze Tarnobrzeskim

W zawodach prawo startu mają dwuosobowe drużyny (teamy) składające się z członków Okręgu PZW Tarnobrzeg z opłaconymi składkami na 2020 rok. Zawody rozegrane zostaną z łodzi i pontonów uczestników. Dopuszcza się jako napęd łodzi i pontonów- silniki elektryczne. Łodzie i pontony wyposażone muszą być zgodnie z przepisami żeglugi śródlądowej (sprzęt ratowniczy, gaśnice, apteczki, itd.).
Organizator nie ogranicza długości środków pływających. Zawody zostaną rozegrane w kategorii seniorów, w jednej 7- godzinnej turze, w klasyfikacji drużynowej, na żywej rybie. Do punktacji teamu zalicza się łącznie wszystkie (wymiarowe) ryby złowione przez team – Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z rozporządzeniami.
Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania pojemnika/siatki z obręczami, do przechowywania ryb w dobrej kondycji, do czasu przypłynięcia sędziego.
Organizator nie zabezpiecza łodzi oraz silników, a także sprzętu ratowniczego do łodzi (kamizelek ratunkowych, kotwic, gaśnic i apteczki).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikłe w czasie zawodów.

Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenie przed turą zawodów wyrywkowej kontroli zawodników na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.
Zawody zostaną rozegrane na Jeziorze Tarnobrzeskim przy slipie na Kanale Wlotowym przy starej działce PZW (w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zbiórka przy slipie od strony miejscowości Ocice przy tyrolce – o czym poinformujemy przed zawodami). Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 200 zł od teamu (100 zł od osoby)
Zgłoszenia przyjmuje Ewa Dąbek – Biuro Z.O. PZW w Tarnobrzegu
Tel. 532 500 561 w godz: Poniedziałek 10:30 - 18:30 Wtorek - Piątek 7:00 - 15:00
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. do godz. 14:00

 

PLAN CZASOWY

Zawodów spinningowych teamów z łodzi „O Puchar Wiceprezesa ds. sportu i młodzieży”
w dniu 4 października 2020 r. na Jeziorze Tarnobrzeskim

- godz. 7:00 - zbiórka zawodników w miejscu slipowania łodzi (slip od miejscowości Ocice)
- godz. 7:00 – 7:30 - dopuszczenie łodzi do startu, odprawa
-godz. 7:30 – 8:00 - przygotowanie do zawodów
- godz. 8:00 - rozpoczęcie łowienia
- godz. 15:00 - zakończenie łowienia
- godz. 15:30 - posiłek, zakończenie zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany planu czasowego zawodów.

ORGANIZATOR

 

 

 

Składki członkowskie można opłacać nie tylko, jak dotychczas w kasach czy u skarbników w Kołach PZW, ale również bez potrzeby wychodzenia z domu – przez internet.  
Ze wzgledu na panującą sytuację epidemiczną, nie każdy mógł z takiej możliwości skorzystać przed końcem kwietnia. 
Zarząd Główny PZW podjął uchwałę określającą kwotę wpisowego w wysokości 1 złotego dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., a którym nie uda się jej opłacić w terminie do dnia 30-go kwietnia br.

 

Podstawa prawna: Uchwała ZG PZW nr 233/IV/2020

 

 

Uchwała nr 233/IV/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 16.04.2020 r.

 

 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

 

Na podstawie § 30 pkt 2, 8, 10 i 19 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.,

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego 

uchwala:

  • §1

W uchwale nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 3 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
  1. W załączniku Nr 1 Lp. 4. w brzmieniu: Wysokość wpisowego członka zwyczajnego PZW wynosi:

- 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r.;

- 25 zł dla osób nowo wstępujących do Związku

  • §2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Okręgów PZW.

 

  • §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

 

 

 

Skarbnik ZG PZW                                                              Prezes ZG PZW       

                                                

  Jerzy Leus                                                                           Teodor Rudnik

 

 


[MM]

 

 

W Okręgu PZW w Tarnobrzegu wpisowe dla Członków uczestników do końca 2020 roku jest stawki zerowej.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

w sprawie podsumowania konkursów plastycznych.

 

W związku z sytuacją reżimu sanitarnego podyktowanego stanem epidemicznym COVID-19 Organizator podjął następujące decyzje:

 

  1. Wręczenie nagród odbędzie się na placu przy Domu Wędkarza (na wolnym powietrzu)   w Tarnobrzegu ul. Przy Zalewie 2 o godz. 1000 w dniu 29 sierpnia 2020 r.
  2. Wejście na plac będzie się odbywało przez bramkę, obowiązkowo w maseczce zakrywającej nos i usta, po dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu przy wejściu.
  3. Wjazd samochodem na plac ze względów organizacyjnych nie będzie możliwy.

 

 

UWAGA !

Prosimy o ograniczenie liczby osób towarzyszących laureatom

oraz zachowanie stosownych odległości od innych osób.

 

 

 

W załączeniu do pobrania:

 

 

  1. 1. REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ  „ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU PZW TARNOBRZEG”

 

 

  1. 2. Wzory wniosku w formacie pdf i doc.

 

 

 

 

Lista laureatów konkursów Okręgu PZW w Tarnobrzegu

 

KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria wiekowa 3 – 6 lat

I miejsce ex aequo: Franciszek Tomczyk

                                Witold Łokaj

                                Damian Garboś

                                Oliwier Załucki

                                Aleksander Jabłecki

                               

Kategoria wiekowa 7 – 10 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce ex aequo: Daria Dąbek

                                 Alan Słomka

II miejsce ex aequo: Cezary Załucki

                                   Bartosz Szczur

III miejsce ex aequo: Elwira Olszewska

                                     Jakub Urbaniak

Wyróżnienia: Aleksandra Dróżdż

                        Alicja Paź

                        Jakub Flisek

                        Przemysław Łokaj

                        Kacper Tomczyk

Nagrody pocieszenia: Alicja Dąbek

                                      Amelia Stępień

                                      Mikołaj Skowroński

                                      Piotr Garboś

 

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce ex aequo: Maja Kowalczyk

                                 Zuzanna Zelik

II miejsce: Daria Tomczyk

                                  

III miejsce: Katarzyna Robutka

Wyróżnienia: Gabriel Bąk

                        Radosław Żak

 

Kategoria wiekowa 11 – 13 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce: Barbara Tychanowicz

                  Julia Hoszko

                  Bartosz Słomka

                                

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce: Konrad Żak

Kategoria wiekowa 13 – 17 lat

Uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą

I miejsce: Zuzanna Róg

II miejsce: Michał Paź

                                

Szeroko pojęta problematyka ekologii i czystości środowiska naturalnego wód na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce: Bartosz Bąk

II miejsce: Aleksandra Flisek

                

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Moje najpiękniejsze miejsca, cuda fauny i flory związane z wędkarstwem na terenie działania naszego Okręgu

I miejsce ex aequo: Arkadiusz Emil Piska

                                 Maciej Jan Molęda

II miejsce: Stanisław Pręga

                                   

III miejsce ex aequo: Liliana Kalinowska

                                     Daria Dąbek

Wyróżnienia: Jan Prychocen

KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY 70-LAT PZW

Wędkarstwo dawniej i dziś

I miejsce ex aequo: Kaja i Lena Czerniec

                                  

II miejsce ex aequo: Cezary i Oliwier Załucki

                                   Cezary Jedziniak

                                  

III miejsce: Magdalena Kochańczyk

 

Wyróżnienia: Jan Szymanek

                                    

Moja pierwsza ryba

I miejsce ex aequo: Jan Szymanek

                                 Oliwier Załucki

                                 Szymon Robutka

II miejsce: Cezary Załucki

                                  

III miejsce ex aequo: Martyna Gurdak

                                     Jan Prychocen

Wyróżnienia: Elwira Olszewska

                        Piotr Swobodziński

Niesamowite miejsca wędkarskie

I miejsce ex aequo: Mirosław Tarkowski

                                 Piotr Śliwiński

                                 

II miejsce ex aequo: Stanisław Pręga

                                   Jan Prychocen

                                  

III miejsce ex aequo: Joanna Golik

                                     Elżbieta Bednarek

Nagroda pocieszenia: Liliana Kalinowska

Przewidywany termin wręczenia nagród i upominków został ustalony na 29.08.2020 r. na godz. 10:00 na terenie siedziby Okręgu PZW w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg.

Szczegóły dotyczące odbioru nagród zostaną podane w oddzielnym komunikacie minimum 5 dni przed określonym wyżej terminem.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i sposobu wręczania nagród.

ORGANIZATOR

 

 

 

Informujemy, że od 1 stycznia do 15 września 2020 r.

w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu

rezlizowana jest akcja promocyjna

dla młodzieży do lat 16 nowo wstępującej do PZW

pn. "WYPOCZYNEK Z WĘDKĄ".

Za 25 złotych uzyskuje się prawo do wędkowana we wszystkich ogólnodostępnych wodach PZW w Polscew 2020 r.

 

 

 

 

Aktualizacja 15.01.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Akcja promocyjna 2020 r.-1.jpg)Akcja promocyjna 2020 r.-1.jpg
Rozmiar: 722 kB

Pobierz plik (Akcja promocyjna 2020 r..pdf)Akcja promocyjna 2020 r..pdf
Rozmiar: 1339 kB

 
Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego składki członkowskie
 
w Kole Nr 23 w Opatowie
 
będą przyjmowane w środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
 
ze Skarbnikiem Koła.
 
Nr telefonu 882 452 566.
 

Uwaga Wędkarze.

1. Informujemy, że zezwolenia w ramach porozumienia z Okręgiem Kielce są
dostępne.

Skarbnicy Kół, którzy jeszcze ich nie pobrali mogą to uczynić w Biurze
Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu.

2. Zezwolenia na Okręg Lubelski będą dostępne po 6 stycznia 2020 roku.

Opóźnienie wystąpiło z przyczyn niezależnych od naszego Okręgu
(opóźnienie w druku).

3. Zezwolenia na wszystkie wody użytkowane przez Okręg PZW w Tarnobrzegu
są dostępne w Biurze ZO.

Skarbnicy Kół mogą je pobierać i rozprowadzać.

 

4. Przepraszamy wędkarzy naszego Okręgu za brak zezwoleń na połów ryb w ramach porozumienia z Okręgiem TARNÓW z przyczyn od nas niezależnych. Nasze zamówienie złożone w grudniu w Okręgu w Tarnowie zostanie zrealizowane w miarę możliwości wydruku odpowiednich zezwoleń. O dostępności znaków i zezwoleń na wody Okręgu Tarnowskiego poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Dyr. Biura Z.O.

Sławomir Figacz.