Dnia 29 kwietnia planowano zarybienie leszczem następujących zbiorników wodnych:
1. Zalew w Koprzywnicy,
2. Zbiornik Tenczynopol w Klimontowie,
3. Zalew Szymanowice,
4. Zbiornik Zochcinek w Opatowie,
5. Stawy w Podolu,
6. Zbiornik Wysoki Wał w Zbydniowie,
7. Zalew Klonowe,
8. Stawy w Jeziórku,
9. Stawy "Zwierzyniec" w Tarnobrzegu,
10. Zalew w Nowej Dębie.
Z przyczyn od nas niezależnych nie doszło ono do skutku.

Informujemy jednocześnie, że zarybiony karpiem został zb. "OCZKO" w Stalowej Woli i do dnia 1 maja (włącznie) jest on wyłączony z wędkowania.

 

Informujemy, że dnia 26 marca br. przeprowadzone zostało zarybianie amurem następujących akwenów:

1. Zbiornik Zrębin,

2. Zalew Szymanowice,

3. Stawy w Zdanowie,

4. Stawy w Baranowie Sand.,

5. Stawy Jeziórko,

6. Zbornik Oczko,

7. Zbiornik Przejazd,

8. Zbiornik Basen,

9. Zalew w Zaklikowie.

WFOSiGWWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2014 dofinansował zadanie pn. Zakup materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie dokonał przy współudziale dotacji zakupu i zarybienia następującymi gatunkami ryb :

• Brzana
• Pstrąg potokowy

- Brzana – 10 000,00 zł

- Pstrąg potokowy – 10 000,00 zł.

 Całkowity koszt zadania wyniósł 222 624,75 zł, a kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł.

WFOSiGWOkręg PZW w Tarnobrzegu dokonał zakupu ryb i zarybienia przy współudziale środków z WFOŚiGW w Rzeszowie.

INFORMUJEMY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2013 dofinansował zadanie pn. Zakup materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie dokonał przy współudziale dotacji zakupu i zarybienia następującymi gatunkami ryb :

- Brzana,

- Certa,

- Świnka.

Całkowity koszt zadania wyniósł 159 223,25 zł, a kwota dofinansowania wynosi 15 900,00 zł.

Z związku z ustanowieniem obrębu ochronnego na rzece Wisła od km 269+800 do km 272+100 w okresie od 1 grudnia do 31 marca każdego roku.
Jednocześnie informujemy, że strefa obrębu ochronnego na rz. Wisła obejmuje cały teren w międzywalu pomiędzy wałem lewym a prawym na w/w odcinku z łachami i starorzeczami włącznie.

 

WFOSiGWOkręg PZW w Tarnobrzegu dokonał zakupu ryb i zarybienia przy współudziale środków z W FOŚiGW w Rzeszowie.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej w Rzeszowie w roku 2012 dofinansował zadanie pn. Zakup materiału zarybieniowego. Okręg PZW w Tarnobrzegu realizując powyższe zadanie dokonał przy współudziale dotacji zakupu i zarybienia następującymi gatunkami ryb:
- Brzana,
- Certa,
- Świnka.
Całkowity koszt zadania wyniósł 200 200,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 18 740,00 zł.